Chính sách bảo hành 1 đổi 1:
1. Nội dung.
Khách hàng sử dụng bất kỳ dịch vụ sản phẩm chính hãng tại hệ thống Lumi Hà Nội bị lỗi kĩ thuật do nhà sản xuất, trong vòng 1 năm (12 tháng) kể từ ngày active (kích hoạt) được áp dụng chính sách 1 đổi 1 tại các điểm bảo hành.

Lưu ý: Không áp dụng đổi bảo hành cho các lỗi sau:

+ Lỗi liên quan đến thao tác sai khi cắm điện.

+ Thiết bị không phải do Lumi Hà Nội cung cấp.

+ Thiết bị quá thời gian bảo hành.

2. Phạm vi áp dụng.
Trong lãnh thổ nước Việt Nam.

3. Qui định sản phẩm bảo hành.
Có IMEI trùng khớp với IMEI đã bán ra tại cửa hàng hệ thống Lumi Hà Nội

4. Chính sách
Bảo hành “1 đổi 1” cho tất cả các sản phẩm Lumi Hà Nội bán ra.

5. Phạm vi bảo hành.
Dịch vụ bảo hành được áp dụng đối với các lỗi về kĩ thuật do nhà sản xuất khi sử dụng trong điều kiện bình thường theo đúng các hướng dẫn đã được các hãng công bố.

6. Địa điểm bảo hành.
Quý khách mang sản phẩm của công ty hoặc phụ kiện đến các điểm bảo hành

7. Cách nhận được dịch vụ bảo hành.
Lumi Hà Nội sẽ cung cấp dịch vụ bảo hành thông qua một hoặc một số các lựa chọn sau:

Mang đến tận nơi. Bạn có thể mang Sản phẩm quá shop hoặc gọi vào số kỹ thuật để được hỗ trỡ bảo hành
Gửi qua bưu điện.
Bảo hành trên tất cả các địa điểm của công ty

QUY ĐỊNH CHUNG:
Không có bất kỳ người bán lại, người đại diện hoặc nhân viên nào của Lumi Hà Nội được phép thực hiện bất kỳ việc điều chỉnh, mở rộng hoặc bổ sung nào đối với Bảo hành này. Nếu có bất kỳ điều khoản nào bị quyết định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, thì tính hợp pháp hoặc tính chất có thể thực thi của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc bị suy giảm.